Publisher Theme
Art is not a luxury, but a necessity.

“Câu chuyện Lê và Bưởi” của Chi Pu Giải trí đi các thím :)))))) (Chụ…

18

“Câu chuyện Lê và Bưởi” của Chi Pu 🤣 Giải trí đi các thím :))))))
(Chụp: Mem BMSB Huỳnh Mỹ Nghi)
2019-02-12 03:24:44

Bạn cũng có thể thích
18 Comments
 1. Lu00ea Viu1ec7t Tiu1ebfn nói

  Rồi má giống Nem Em rồi quý dị oiii

 2. Thanh Hu1ea3o nói

  Nhạt vl

 3. Nguyu1ec5n Hou00e0ng Minh nói

  Tới chỗ cười chưa ? Hay tao bỏ qua chỗ nào đáng cười rồi ? 😀 ??

 4. Ngu00f4 u0110u1ed3ng nói

  giống câu chuyện cái muỗng ghê :))) Thanh Hang

 5. Linh Mu1ea9u nói

  ai cù cho t cười cái đc ko?

 6. Trang Thu1ea3o Vu00e2n Hu00e0 nói

  Hơi nhạt không?

 7. Tru1ea7n Mi nói

  Nhạt vl ra . Chã có gì mắc cười .

 8. Thu01b0 Quu1ef3nhh nói

  Linh quào

 9. Hoa Thiu00ean nói

  Tới đoạn cười chưa? Hahahaahahahha 🙂

 10. Xuu00e2n Yu00ean nói

  ……..

 11. Anh u0110u00e0o nói

  Nhạt như Thùy Dương :)))))

 12. Vu0169 Duy nói

  Buồn cười quá hahahaha 🙂

 13. Nguyu1ec5n Thu1ecb Thu00fay Kiu1ec1u nói

  Đụ má. Nhạt vãi lồng =)))))

 14. Sen Lu1ec7nh nói

  Chị ăn xong 2 quả ý chưa :))))

 15. Eliza Tran nói

  bị chê quá tự kỉ rồi hay sao bây

 16. Mai Thu1ecb Bu00edch Tuyu1ec0n nói

  Nhạt

 17. Mu1ea1nh Cu01b0u1eddng u0110u00e0o nói

  Nhạt !

 18. Bear Phu1ea1m nói

  Nhạt lồn

Để lại một trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.